Digitalt stöd som hjälp under körkortsutbildning
Ett digitalt stöd för handledare och trafiklärare vid körkortsutbildning skulle kunna vara en hjälp för att fler elever ska klara körprovet. Men då behövs ytterligare åtgärder för att öka användningen. Det visar en studie från VTI där forskare har undersökt om ett digitalt utbildningsprotokoll kan vara en metod för att minska antalet omprov vid uppkörning.
 

Studien inleddes med att handledare, trafiklärare och forskare tog fram det digitala utbildningsprotokollet. I protokollet ingick femton utbildningsmoment med text, bilder och filmer som förklarade och beskrev ett visst övningsområde. När målet för ett specifikt moment ansågs vara uppfyllt skulle den privata handledaren eller trafikläraren godkänna momentet i protokollet.

Uppfattades som stort stöd

Det digitala utbildningsprotokollet testades därefter av handledare som rekryterades av Trafikskolorna i samband med handledarnas introduktionsutbildning. Resultaten av en webbenkät för de handledare som registrerat sig för att använda verktyget visade att protokollet var ett stort stöd vid handledningen och att det hade använts som en inspirationskälla till övningar. Dock var antalet som hade använt sig av protokollet lågt och det går därför inte att dra några slutsatser om huruvida verktyget har lett till fler godkända körprov.

Slutsatsen från projektet är att ett utbildningsprotokoll kan vara till hjälp för handledare men att ytterligare åtgärder behövs för att öka användningen. Ett digitalt hjälpmedel behöver vara enkelt att använda och komplettera den tryckta handboken. För att öka användningen föreslår forskarna att användandet av verktyget blir obligatoriskt och att alla moment i verktyget behöver vara godkända innan eleven kan genomföra körprovet. För att ytterligare förstärka värdet av det digitala utbildningsprotokollet rekommenderas att verktygen används i samråd med en trafiklärare och att det blir tydligare att både handledare och trafiklärare kan godkänna moment.

Källa: VTI