Allt fler tar MC-körkort

Efter flera år med en vikande trend kan vi glädjas åt en ökning av antalet personer som tagit MC-körkort. I år har 9568 personer blivit med MC-körkort, fördelat på de olika mc-behörigheterna, vilket är en ökning med cirka 19 procent mot 2011.

Av körkortstagarna var 1352 kvinnor, vilket är en minskning mot tidigare år.

Sannolikt kan en del av förklaringen till att 2012 blev ett bättre år gällande antalet körkortstagare kan ligga i de nya körkortsreglerna som träder i kraft 2013. Givetvis hoppas vi att ännu fler "trotsar" de nya, hårdare, kraven och bemödar sig med att ta MC-körkort även framöver, så att ännu fler får upptäcka allt det underbara som ett MC-körkort kan medföra...

 

HÄR kan du ta del av SMC:s kompletta statistik