Positiv registreringsstatistik för mars 2019

Antalet registrerade motorcyklar ligger som rejält över siffrorna för det första kvartalet föregående år. Det är dock viktigt att påminna sig om att 2018 var för tvåhjulsbranschen en mycket svår vår med dåligt väder in i april vilket gör att jämförelserna bör göras med föregående år och då är siffrorna i paritet med dessa.

Det går lite trögare med mopederna vilket bland annat kan förklaras med att el-cykelpremien är (tillfälligt?) borttagen och att de som funderar över mopeden som pendlingsfordon fortfarande funderar över sitt köp.

Motorcyklar
Januari - mars 2018: 1420 st. Januari - mars 2019: 1949 st. + 37 %
Mopeder
Januari - mars 2018: 1352 st. Januari - mars 2019: 1301 st. - 4 %

 

Enbart mars 

  2018 2019 Förändring
Motorcyklar 799 1244 + 56 %
Mopeder 817 843
  • + 3 %

 

Källa:McRF