VTI söker försökspersoner

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, behöver ofta försökspersoner till olika typer av studier. Om du är intresserad av att delta i någon studie hos VTI är du välkommen att registrera ditt intresse.

De flesta av VTI:s studier med försökspersoner genomförs under dagtid. VTI gör olika typer av studier, men det handlar främst om studier i körsimulator, försök i verklig trafik och diskussionsgrupper. Arvode varierar beroende på studiens omfattning.