Halvering av olyckor efter omkörningsförbud på E6

Sedan i mars är det omkörningsförbud för tunga lastbilar på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Den första uppföljningen visar att antalet olyckor halverats.

Åtgärderna som också omfattar ändrade dispensregler för långsamtgående mobilkranarär en del av en större satsning för att minska störningsrisken på E6. Små störningar till exempel en hastig inbromsning skapar snabbt långa köer med längre och osäkra restider och en ökad risk för kökrockar.

Den första uppföljningen av olycksstatistiken efter att omkörningsförbudet och de ändrade dispensreglerna för långsamtgående mobilkranar infördes i mars visar nu på ett positivt resultat. Antalet olyckor, varav de flesta är så kallade upphinnandeolyckor, har halverats jämfört med samma period förra året.

– Att vi redan nu ser ett så fint resultat är glädjande och ger en signal om att åtgärden var rätt och att vi faktiskt kan förbättra framkomligheten även utan att göra fysiska ombyggnader. Vi är medvetna om att uppföljningen görs i ett tidigt skede, men vi fortsätter att följa upp olycksstatistiken och hoppas att det positiva resultatet fortsätter framöver, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket.

FAKTA:
Omkörningsförbudet är den första åtgärden i ett större paket för att förbättra framkomligheten på E6 genom Skåne som Trafikverket genomför. Trafikverket gör också ett flertal andra åtgärder för att skapa förutsättningar för ett smidigt resande genom Skåne. Ett exempel är arbetet med fyra spår mellan Lund och Arlöv. Vi satsar även stort på att bygga om Lommabanan för persontågstrafik, med trafikstart i december 2020. Detta bidrar förhoppningsvis till att fler som i dag kör bil på E6 kan ta tåget i stället.

Källa: Trafikverket