Se upp för vilt på vägarna

Under hösten är älgar och annat vilt mer i rörelse än vanligt. Därför är det stor risk att du möter dem ute på vägarna.

Under hösten är risken stor att du möter vilt på vägarna. Var uppmärksam och kör försiktigt, du kan möta dem var och när som helst. Var särskilt uppmärksam i gryning och skymning.

Om en viltolycka inträffar ska man ringa 112

När djur, både vilt och tamdjur, körs på i trafiken måste man alltid ringa 112 och anmäla olyckan, det är olagligt att inte anmäla. Tänk på att:

  • Placera ut varningstriangel och markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Markeringsremsan ska hängas på den sida av vägen där viltet försvann. Även om viltet ligger dött på platsen ska man märka ut den.
  • Se till att du har en viltolycksremsa i bilen. De finns att hämta på polisstationer, bilprovningsstationer och på Trafikverkets regionkontor och förarprovskontor.

Trafikverket upphandlar entreprenörer för att ta bort de djur som dödats och ligger på eller utmed vägarna i det statliga vägnätet inom 1-2 timmar. Samma krav gäller vid järnväg, men där kan det vara svårt att ta sig fram för personalen varför det kan ta längre tid.

Trafikverket är medlem i Nationella Viltolycksrådet (NVR) som leds av Polismyndigheten på uppdrag av Näringsdepartementet. Genom samverkan i NVR drivs en eftersöksorganisation som samarbetar för att minska djurs lidande vid viltolyckor. På deras webbplats finns mycket information, bland annat kan du se alla viltolycksrapporteringar och ladda hem deras app "Viltolycka".

Källa: Trafikverket