Registreringsstatistik november 2019

Stabil MC-marknad under november 2019.

Antalet nyregistrerade mopeder och motorcyklar ligger i huvudsak inom samma marknadsnivåer 2019 som motsvarande period förra året. Inga större överraskningar går att skönja sig vare sig på motorcykelsidan som mopederna när vi ser på reella tal. Då vi nu gått in i lågsäsong blir naturligtvis de procentuella skillnaderna extrema med tanke på att det är få antal som nyregistreras under vintern.

Om än inget rekordår totalt sett så kommer marknaden för motorcyklar för helåret 2019 att växa med några procentenheter medan mopederna ligger relativt jämt med hänsyn taget till att teknikskiftet mellan Euro 3 och 4 2017/2018 gör jämförelserna svåra att göra.

Niklas Kristoffersson, VD McRF kommenterar: "Det som är mest anmärkningsvärt är att andelen eldrivna mopeder nu är uppe i 25% vilket gör att vi kan konstatera att ett teknikskifte sker just nu bland dessa fordon och det ska bli mycket intressant att se marknaden för både mopeder och motorcyklar kommer att te sig nästa år. Det står helt klart att kunderna anammar eldrift som ett spännande alternativ till traditionella mopeder."

Källa: McRF (Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund)