Rapport: Trafiksäkerhetsläget väg 2020

Antalet omkomna i vägtrafiken har mer än halverats mellan 2007-2020. Den årliga analysrapporten för trafiksäkerhetsläget som Trafikverket gjort tillsammans med Transportstyrelsen och VTI är nu klar, och visar bland annat på ökad regelefterlevnad bland motorcyklisterna.

Förra året omkom 204 personer i vägtrafiken och 3.600 personer blev allvarligt skadade. Mer om utfallet och analys kring detta, finns sammanställt i en analysrapport. Länk hittar du längre ned på denna sida.

Systematiskt och gemensamt arbete lönar sig

I år gör Trafikverket bokslut för det etappmål som säger att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 220 år 2020, vilket är en halvering från 2007. Under etappmålsperioden 2007–2020 har antalet omkomna mer än halverats (60 procent) trots att trafiken har ökat med nästan 8,5 procent och befolkningen med 10 procent.

Vi ser att utvecklingen av säkrare vägar, fordon och miljöer för fotgängare har gett effekt.

LÄNK: LÄS ANALYSRAPPORTEN I DESS HELHET (PDF)