Luftfritt däck från Bridgestone

Bridgestone Corporation har utvecklat ett icke-pneumatiskt (luftfritt) konceptdäck som kan visa sig vara ett användbart och mer miljövänligt alternativ till konventionella däck i framtiden.

I Bridgestones miljöpolicy beskrivs företagets mål att bidra till ett mer hållbart samhälle, med tonvikt på tre områden: miljövård, resursbevarande och minskade koldioxidutsläpp. I enlighet med denna miljöpolicy arbetar Bridgestone med flera projekt, t.ex. det icke-pneumatiska däcket, med målet att bidra till en mer hälsosam miljö.

bridgestone airless_01Icke-pneumatiska däck sägs ha en mindre inverkan på miljön än dagens konventionella däck, men i tidigare liknande projekt har sådana konceptdäck visat sig vara svåra att massproducera. Bridgestone har därför arbetat på att utveckla denna teknik så att den ska fungera för massproduktion.

Särskilda egenskaper hos de icke-pneumatiska (luftfria) däcken:

Med en unik ekerstruktur utmed däckens insida som bär fordonets tyngd, så finns det inget behov av att regelbundet fylla däcken med luft, vilket innebär att däcken kräver mindre underhåll. Dessutom slipper man att oroa sig över att få punktering. Däckets ekerstruktur är uppbyggt av återvunnen termoplastisk harts*1. Det innebär att allt material som används i däcket, inklusive gummit i däckets slitbana, är återvinningsbart till 100%. Som en följd av detta sätter dessa däck en ny standard när det gäller miljövänlighet, säkerhet och komfort.

*1 Ett syntetiskt harts som blir flexibelt vid upphettning kan ges olika former som sedan bevaras vid nedkylning. Denna process av upphettning och nedkylning kan upprepas, vilket gör det lätt att återvinna och forma om materialet flera gånger.