Företaget Gibbs Amphibians har utvecklat en vattenskoter för både land och vatten. Denna amfibiefarkost kallas Biski och väger 228 kg samt är 2,3 meter lång och under en meter bred. Motorn levererar 55 hästkrafter och den mäktar med nästan 130 km/h på land och 32 knop till sjöss.