Senaste uppdateringen av Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund, McRF:s databas blev inte helt korrekt. Nu har vi fått nya, korrekta siffror, som är genomgångna på nytt. Istället för en minskning ser vi istället en ökning av nyregistrerade motorcyklar till och med juli. Enligt McRF:s senaste uppgifter är ökningen 11,1 procent, vilket är mycket positivt.

- En av flera anledningar till ökningen är att den tekniska utvecklingen gått fort de senaste åren och att motorcyklisterna vill köra en motorcykel av modernaste snitt säger Per Johansson, Vd för McRF. 

 

Motorcyklar

Januari - juli 2016: 7739 stycken

Januari – juli 2017: 8597 stycken

+11,1 %

Mopeder

Januari – juli 2016: 7400 stycken

Januari – juli 2017: 8789 stycken

+ 18,8 % 

Enbart juli       2016      2017

Mc                  1012       1131 +11,8%

Moped            1491       1609 + 7,9 %