Alkohol och narkotika hör inte hemma i trafiken. En fordonsförare påverkad av droger, alkohol eller andra berusningsmedel har längre reaktionstid, försämrat omdöme och är en livsfara både för sig själv och sina medtrafikanter.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visade att 28 procent av alla omkomna i trafiken 2020 dog i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka. Enligt tidigare beräkningar från Trafikverket kör dagligen cirka 14 400 förare med en promillehalt över den tillåtna.

M Sverige har låtit Demoskop undersöka om allmänheten anser att straffen för olika typer av trafikrelaterade brott är bra som de är idag, om de borde vara strängare eller lindrigare. Svaret är entydigt. En överväldigande majoritet av befolkningen vill se strängare straff. 90 procent av de tillfrågade tycker att straffen för att köra rattfull eller påverkad av droger bör höjas. 92 procent tycker att straffet för den som kör rattfull och orsakar en dödsolycka ska vara strängare än idag.

Fakta                                                                                  

Antal intervjuer: 1 009 

Metod: Webbintervjuer i en online-rekryterad panel 

Vägning: Resultatet är vägt på kön, ålder och utbildning för att korrigera eventuella skevheter i urvalet       

Institut: Demoskop  

                                                                                                      

Fråga: Vad tycker du om straffet för att ..

Köra rattfull eller drogpåverkad                                                   

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag      0

2                                                                           0

3 - Är lämpligt som det är i dag                        9

4                                                                          10

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         80

 

Orsaka en trafikolycka genom vårdslöshet                              

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag       0

2                                                                            1

3 - Är lämpligt som det är i dag                        22

4                                                                           27

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         49

 

Orsaka en dödsolycka genom vårdslöshet  

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag       0

2                                                                            0

3 - Är lämpligt som det är i dag                       15

4                                                                          20

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         63

 

Köra rattfull och orsaka en trafikolycka        

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag       0

2                                                                            0

3 - Är lämpligt som det är i dag                         8

4                                                                          13

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         78

 

Köra rattfull och orsaka en dödsolycka         

1 - Borde vara betydligt lindrigare än i dag       0

2                                                                            0

3 - Är lämpligt som det är i dag                         6

4                                                                            9

5 - Bör vara betydligt strängare än i dag         83