Trafiksäkerhetsarbete bygger på Nollvisionen – att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Idag är trafiksäkerhet en del av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Arbetet med Nollvisionen startade officiellt i Sverige 1997, och milt sagt blev den inte helt och fullt så populär bland många av landets motorcyklister. För några veckor sedan träffades nära 250 trafiksäkerhetsexperter från flera världsdelar för att utbyta kunskap och erfarenheter och diskutera vägen framåt under Vision Zero Conference.

Konferensen arrangerades av regeringskansliet, Trafikverket och Vinnova samt genomfördes med stöd av Världshälsoorganisationen och Världsbankens Global Road Safety Facility.

I filmen kan du höra Claes Tingvall, Chalmers, som var med och grundade Nollvisionen berätta om när den beslutades av riksdagen 1997. Trafikverkets måldirektör Maria Krafft berättar om Nollvisionens betydelse, idag och framåt, för att nå de globala målen. Nollvisionen har förändrat sättet att arbeta med trafiksäkerhet, i Sverige och internationellt.

Se och hör Trafikverkets experter berätta

Under konferensen visades filmer med tre av våra trafiksäkerhetsexperter samt tre företag:

  • Rikard Fredriksson om teknologisk fordonsutveckling och oskyddade trafikanter
  • Johannes Berg om geofencing
  • Kenneth Svensson om aktörsmålen, suicidprevention och fallolyckor
  • Ellen Brenander, MSc Mechanical Engineering with Innovation, skydd för barn
  • Elisabeth Fauvelle Munck af Rosenschöld, IKEA, om hållbarhet i leverantörskedjan
  • Karin Wiklund, Edeva, om aktivt farthinder

Filmerna finns att se på Trafikverkets Youtubekanal: LÄNK