Nya körkortsavgifter från den 1 januari 2018

Från den 1 januari 2018 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En av de största förändringarna sker på körkortsområdet, där tolv avgifter ersätts av en enda.

Dagens tolv avgifter på körkortsområdet ersätts av en enda, som ska betalas i samband med utfärdande eller förnyelse av körkort. Den nya avgiften blir 250 kronor.

– Vi tror att det här kommer att bli bättre för medborgarna på flera sätt. Det blir färre inbetalningstillfällen och man kan få sitt tillstånd snabbare eftersom vi inte behöver vänta på en inbetalning för att påbörja handläggningen, säger körkortsdirektör Katarina Fröberg.

Från den 1 januari 2018 gör Transportstyrelsen en omfattande förändring av avgiftsstrukturen på körkortsområdet. Myndigheten höjer även ansökningsavgifter för att få bedriva förarutbildning och sänker samtidigt de årliga tillsynsavgifterna.

 LÄNK: MER OM TRANSPORTSTYRELSENS AVGIFTER INOM VÄGTRAFIKEN