Kraftig ökning av nyregistrerade motorcyklar

Motorcyklarna har en ökning av nyregistreringen med 10,1 procent. En närmare analys av statistiken visar att 393 stycken 125:or har registrerats i år, en ökning med 58 procent jämfört med ett snitt de senaste åren.

- Ökningen av den minsta klassen,125 kubik, är mycket glädjande. Det är tilltalande och roliga motorcyklar med stort användningsområde, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Från och med 2018 gäller Euro 4 för mopeder vilket innebär att de blir renare och därmed bättre för miljön. Många mopeder tillverkade efter det nuvarande regelverket ställs i trafik i slutet av 2017, utan att ha nått slutkonsument, för att komma in i systemet, Vi tar inte med dessa mopeder i vår statistik för 2017 då vår statistik speglar den faktiska marknaden.

I kategorin Street har 3577 stycken registrerats i år, en ökning med 35 procent jämfört med de senaste åren.

- I kategorin Street finns många vettiga modeller som är mycket användbara, inte minst för arbetsresor, avslutar Per Johansson.