Registreringsstatistik till och med december 2018

Vid en första blick ser statistiken över registrerade motorcyklar ut att vara negativ 2018 jämfört med 2017. Men som förklaras nedan* kan skillnaden förklaras med regelförändringar snarare än försäljning. I praktiken ligger antalet nyregistrerade MC stabilt eller till och med något över de facto siffrorna för 2017.

Samma statistiska ”fel” gäller för mopeder då en stor del av 2017 års registreringar i denna statistik lagts på 2018 då de också har sålts till slutanvändare. Trots detta är det tydligt att antalet registrerade mopeder under 2018 slagit ett tydligt rekord vilket är glädjande att se.

En bättre bild ges vid jämförelsen med siffrorna från 2016. Med 101 fler registrerade MC och hela 4996 fler mopeder kan vi därmed konstatera att antalet tvåhjulingar i trafiken ökat rejält under 2018 jämfört med 2017 och 2016.

* Jämfört med 2017 ser det ut i statistiken som att MC tappat i nyförsäljning, men skillnaden består av att övergången mellan Euro3 och Euro4 gjort att många MC registrerades 2016, men såldes under 2017. Detta påverkar siffran för 2017 och därmed är skillnaden mellan det året och 2018 teoretisk i statistiskt perspektiv. Samma sak gäller för mopeder där många fordon registrerades redan 2017 men som statistiskt får genomslag under 2018.

Motorcyklar*
Januari – dec. 2017: 11 527 st. Januari – december 2018: 10 279 st. - 12 %
Mopeder*
Januari – dec. 2017: 13 173 st. Januari – december 2018: 16 165 st. + 19 %

 

Enbart december

  2017 2018 Förändring
Motorcyklar* 271 245 -11 %
Mopeder* 376 416 + 10 %

Källa: McRF