Nyregistreringar av motorcyklar i Europeiska unionen ökade med 9,9% år 2018 mot föregående år. Totalt nyregistrerades 1 004 063 under år 2018 inom EU.

Detta motsvarar en ökning med 9,9% jämfört med 2017 års siffror. De största motorcykelmarknaderna i Europa år 2018 var: Italien (219 694 enheter), Frankrike (177 460 enheter) och Spanien (159 946 motorcyklar). Enligt McRF:s siffror nyregistrerades 10 279 motorcyklar i Sverige under 2018.

Motorcykel-siffrorna i det här fallet omfattar både två- och trehjuliga fordon med en motorkapacitet över 50cm3 samt elektriska motorcyklar.

Den europeiska mopedmarknaden sjönk från 399 420 enheter 2017 till 273 645 år 2018. Det var en minskning med 31,5%. De största marknaderna för moppar i Europa var: Frankrike (72 940), Nederländerna (58 969), Tyskland (25 634), Belgien (21 391) och Italien (21 326).

Registreringar av elektriska motorcyklar och mopeder ökade 2018 inom EU

Dessutom ökade den europeiska elmotorcykelmarknaden från 4.121 enheter 2017 till 7 478 enheter 2018 (+ 81,5%), varav 42 registrerades i Sverige (vilket är en kraftig minskning mot 89 exemplar år 2017). Försäljningsiffrorna ökar totalt sett i Europa, men ligger kvar på vad vi kan kalla nischnivåer. Endast 0,75% av alla motorcyklar registrerade i Europa år 2018 var eldrivna. Registreringar av elmopeder inom EU ökade däremot avsevärt från 27 029 enheter 2017 till 39 701 enheter 2018 (+ 46,9%).