Säkerhetskonferens om motorcyklar och vägräcken

Europeiska motorcykelorganisationen, Federation of European Motorcyclists’ Associations, FEMA, kommer att delta som talare i den internationella konferensen den 20 september 2019 om trafiksäkerhet för motorcyklister. Denna konferens organiseras gemensamt av AISICO s.r.l. och ERF. Även Sveriges Motorcyklister, SMC, kommer att delta.

Syftet med konferensen är att undersöka de viktigaste frågorna relaterade till trafiksäkerheten för motorcyklister ur olika synvinklar och göra branschexperter uppmärksamma på det.

Den inledande delen av konferensen kommer att ägnas åt de faktiska problemen relaterade till motorcyklister, farorna med olika säkerhetsbarriärer/räcken och vikten av att installera motorcyklistskyddssystem (MPS). Den europeiska tekniska specifikationen CEN / TS 17342: 2019 (ersätter CEN / TS 1317: 8) kommer att analyseras och det nya dekretet som utfärdades i Italien i april som ska minska riskerna relaterade till motorcyklistkollisioner med säkerhetsräcken. Under denna session kommer ett MPS-kraschtest genomföras.

Den andra sessionen fokuserar på fysik och påverkningsmekanism i händelse av en incident. Medicinska och biomekaniska problem kommer att undersökas och alla deltagare kommer att kunna delta i ett fullskaligt kraschtest av en motorcykel. Det andra kraschtestet kommer att realiseras i samarbete med universitetet i Florens.

Konferensen genomförs med support från FEMA, AMI, FIM Europe med stöd av följande universitet: Florens universitet, Milanos-Politecnico di Milano, Neapel-universitetet och Universitetet i Rom-La Sapienza ..