Registreringsstatistik oktober 2019

Även för oktober månad ligger statistiken över nyregistrerade två- och trehjuliga fordon relativt stilla jämfört med samma period 2018.

Sett över hela säsongen har drygt 2 % fler motorcyklar registrerats och antalet för oktober är också något starkare, 1 %, jämfört med 2018. Det är också tydligt att säsongen nu är i slutskedet och det finns all anledning att dra slutsatsen att 2019 kommer att sluta med något fler registrerade motorcyklar jämfört med 2018.

Sett till procent börjar trehjuliga motorcyklar, som i många fall går att köra med B-körkort, ta små andelar av totalsiffran. På mopedsidan är statistiken, på grund av teknikskiftet från Euro 3 till Euro 4, något osäkert. Det som dock kan konstateras är att kunderna ser mycket positivt på eldrivna mopeder som ökar med hela 17 % trots att el-bonusen upphörde vid årsskiftet.

Motorcyklar totalt
Januari - oktober 2018 11 076 Januari - oktober 2019 11 351 + 2%
Varav trehjuliga MC
Januari - oktober 2018 198 Januari - oktober 2019 234 + 89%
Mopeder
Januari - oktober 2018  15 035 Januari - oktober 2019 12 809 - 15%
Varav eldrivna mopeder
Januari - oktober 2018
2 609 Januari - oktober 2019 3 045 + 17%

nbart oktober:

  2018 2019 Förändring
Motorcyklar totalt 525 531 + 1 %
Varav trehjuliga MC 5 4 - 20 %
Mopeder totalt 1255 900 - 28 %
Varav eldrivna mopeder 248 246 - 1 %