Mycket positiv olycksutveckling för Sveriges motorcyklister
2019 ser ut att bli ett positivt år sett till antalet dödade på tvåhjulig motorcykel.
 
 
Till och med oktober hade 28 personer omkommit vilket är det lägsta siffran på tio år och en minskning med 42 procent jämfört med 2018. Ingen dödsolycka har skett på MC under oktober. Det finns många faktorer som bidrar till utvecklingen, SMC:s trafiksäkerhetsarbete är en viktig del liksom sämre väder, säkrare fordon, äldre förare och att betydligt färre körkortslösa har dött under 2019 jämfört med tidigare år.
 

SMC följer olycksutvecklingen på tvåhjulig MC noga. Det är dödsolyckorna som ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den stora skillnaden mellan 2018-2019 är svår att förklara.  Det finns många faktorer som bidrar till utvecklingen, vädret har sannolikt haft stor betydelse. SMC:s trafiksäkerhetsarbete är en viktig del liksom säkrare fordon, äldre förare samt att betydligt färre körkortslösa har dött under 2019 jämfört med tidigare år.  

Polisrapporterade dödade personer i vägtrafikolyckor efter färdsätt och år för perioden Jan-Sep    
Fr.o.m. 2010 exklusive suicid enligt officiell statistik. Preliminära uppgifter för 2019 (uppdaterad 2019-09-16)    
År Bilförare Bilpassagerare Motorcyklister Mopedister Cyklister Gående Övriga Totalsumma
2006 159 65 47 10 16 32 5 334
2007 163 65 57 11 27 38 4 365
2008 142 57 50 9 25 32 7 322
2009 122 40 46 6 18 30 5 267
2010 89 37 36 5 19 17 3 206
2011 82 47 43 11 17 37 12 249
2012 70 47 30 7 21 30 5 210
2013 82 34 38 2 12 21 2 191
2014 73 32 30 8 25 33 8 209
2015 81 30 37 3 15 18 4 188
2016 82 31 36 6 19 27 8 209
2017 71 38 38 1 24 25 7 204
2018 98 34 43 5 18 14 13 225
2019 72 32 28 6 10 17 5 170

Källa: Trafikverket

Mer hos SMC