Registreringsstatistik december 2019

Det är egentligen inga anmärkningsvärda förändringar i marknaden för tvåhjulsfordon för 2019. Antalet nyregistrerade motorcyklar ökade med 270 stycken (+ 2 procent) medan antalet mopeder minskade med ca 4% räknat på ett snitt de senaste tre åren.

Det som är mest anmärkningsvärt är att andelen eldrivna mopeder nu är uppe i 25% vilket gör att vi kan konstatera att ett teknikskifte sker just nu bland dessa fordon och det ska bli mycket intressant att se marknaden för både mopeder och motorcyklar kommer att te sig 2020. Det står helt klart att kunderna anammar eldrift som ett alternativ till traditionella mopeder.

Det är för tidigt att sia om hur eldriften kommer att påverka det större tvåhjulingarna men det finns många tecken på hur framförallt start-up tillverkare ser batteridrift som ett sätt att ta sig in på den svenska och europeiska marknaden. Det är därför ingen oäven gissning att vi om några år kommer att se 2020 och 2021 som åren då eldriften på allvar slog igenom för både motorcyklar som mopeder.

Motorcyklar totalt
Januari - december 2018 11 713 Januari - december 2019 11 983   + 2%
Varav trehjuliga MC
Januari - december 2018 206 Januari - december 2019 238   + 16%
Mopeder
Januari - december 2018
16 165 Januari - december 2019 13 484   - 17%
Varav eldrivna mopeder
Januari - december 2018
2 842 Januari - december 2019 3 319   + 17%

 

Enbart december:

  2018 2019 Förändring
Motorcyklar totalt 284 277 - 2 %
Varav trehjuliga MC 5 3  
Mopeder totalt
416 270 - 35%
Varav eldrivna mopeder
49 76 - 55 %

Källa: McRF