Varning för sommarhala vägar

Vägarna påverkas av värme. När asfalten blir riktigt varm så ökar risken för att väggreppet kan försämras snabbt. Nybelagda vägar är i enstaka fall särskilt utsatta eftersom bindmedel kan tränga upp till ytan vid långvarigt höga temperaturer. Fenomenet kallas ofta ”blödande asfalt” och kan medföra att vägbanan blir hal.

När det uppstått problem med friktion varnas trafikanterna via skyltning i väntan på en åtgärd. Det finns flera olika åtgärder att ta till. Man kan sopa bort grus och tvätta bort överskottsbindemedel med hjälp av vatten och högtrycksutrustning. Man kan också fästa uppvärmt stenmaterial på beläggningen med hjälp av en vält eller rugga upp ytan med hjälp av en fräs.

Anpassa hastigheten och håll avståndet till framförvarande fordon är de viktigaste råden. Bromssträcka och styrförmåga är helt avgörande om det händer något oväntat. Var alltså extra uppmärksam och kör försiktigt, håll avstånd och var utvilad.

När det gäller halka på grund av blödande asfalt bör du som trafikant vara särskilt uppmärksam vid ihållande värme och snabba väderomslag.

Polering uppstår när stenmaterialet, det vill säga ballasten, i beläggningen poleras av däcken under sommarhalvåret. Problemen är i regel som störst under sensommaren och förekommer oftast i rondeller, ramper och skarpa kurvor där trafiken både svänger och bromsar eller accelererar.

Halka på grund av löst grus kan uppstå i samband med beläggningsmetoderna försegling, ytbehandling, potthålslagning eller spricklagning. Metoderna används främst på lågtrafikerat vägnät. En viss mängd löst grus förekommer alltid i samband med dessa typer av arbeten.

Löst material som grus och jord kan också dras in på vägbanan av fordon som kör i stödremsan och från jordbruksmaskiner och orsaka halka.

Vill du anmäla fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd?
Ring Trafikverket på 0771-921 921 (öppet dygnet runt). 

Du kan även anmäla fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd HÄR (extern länk)