SMC: Information i hjälmen kan rädda liv

I samband med att MC-säsongen drar igång skickar Sveriges MotorCyklister, SMC, för tionde året i rad ut Medical Card till alla medlemmar. På kortet fyller föraren i information om sin medicinska status så att räddningspersonal enkelt kan ta del av viktig information för att kunna ge snabb och adekvat vård om det händer en olycka. 

Medical Card lanserades ursprungligen av ambulanskårerna i USA och Storbritannien. För tio år sedan gjorde SMC en svensk variant av kortet och distribuerade till samtliga medlemmar. Mottagandet var varmt. 

I försändelsen till SMC:s medlemmar finns även ett ark med klisterdekaler. Det ifyllda kortet placeras mellan hjälmens skal och stoppning. Dekalen fästs utanpå hjälmen. Syftet är att ge räddningspersonal snabb information om en motorcyklists eventuella sjukdomar, allergier, medicinering, kontaktuppgifter till anhöriga eller annat som kan ge viktig information vid en eventuell olycka. Samtliga landsting, kommuner, räddningstjänster, ambulanskårer och larmoperatörer har genom åren fått information om Medical Card.

- Trafikverket har konstaterat att fyra liv kan sparas varje år genom att personer som råkat ut för en olycka får snabb och rätt hjälp. Det var därför SMC startade detta arbete. Det känns bra att SMC och medlemmarna bidrar till ökad MC-säkerhet, säger SMC:s generalsekreterare, Jesper Christensen. 

- I den här filmen visar jag hur Medical Card fungerar på en hjälm, säger Jesper. 

SMC har bara fått positiva kommentarer från de som arbetar med räddningsverksamhet, polis, sjukvård och motorcyklister. Även andra hjälmanvändare har hört av sig angående korten, till exempel cyklister, slalom- och skridskoåkare.  För SMC är det självklart att alla som använder hjälm hänger på idén med Medical Card. Kortet får gärna spridas till fler trafikanter eftersom behov av snabb och adekvat räddning gäller alla som vistas ute i trafiken.