178 personer omkom i vägtrafiken under januari till oktober 2022. Det är fem fler jämfört med motsvarande period 2021. Det visar den preliminära statistiken som sammanställts av Transportstyrelsen fram till den 14:e november 2022. 

Av de omkomna i vägtrafiken under perioden januari till oktober 2022 var:

  • 8 barn i åldern 0–15 år
  • 57 personer var 65 år eller äldre
  • 93 av de omkomna var skyddade (81 i personbil, 5 i lastbil, 2 i buss och 4 i A-traktor och en i övrigt fordon)
  • 85 var oskyddade (30 motorcyklister, 15 cyklister, 4 el-sparkcyklister, 19 fotgängare, 11 mopedister och 6 övriga).

Av bilisterna omkom 31 i mötesolyckor och 28 i singelolyckor. Av motorcyklisterna omkom 15 i singelolyckor. Med bilist menas här de som åker personbil, lastbil eller buss.

Under de första tio månaderna under femårsperioden 2017–2021 omkom i genomsnitt 201 personer, vilket innebär att antalet omkomna under januari–oktober 2022 är 13 procent lägre jämfört med snittet den tidigare femårsperioden.

Under den senaste tolvmånadersperioden (november 2021–oktober 2022) omkom 215 personer i vägtrafiken. Perioden därförinnan (november 2020–oktober 2021) omkom 212 personer. Jämför man den här tolvmånadersperioden fem år tillbaka har antalet omkomna minskat med 11 procent.

Källa: Transportstyrelsen