Att köra motorcykel är underbart. Men om du valt att ha ett uppehåll från motorcykelkörningen under en längre tid, exempelvis under vintern, är det läge att rosta av sig inför den kommande säsongen. Här följer några tips som kommer göra din motorcykelkörning avsevärt trevligare och säkrare.

•Körställningen har mycket stor betydelse vid motorcykelkörning. Placera fötterna på fotpinnarna. Kläm knäna som stöd mot tanksidan. Slappna av! Släpp det krampaktiga taget kring styret, sänk axlarna och låt armbågarna vara lätt böjda. Håll kroppen lätt framåtlutad. Kör du med passagerare så bör denne sitta tätt bakom dig, med sina händer kring din midja.

 

•Lyft blicken! Håll god koll på trafiksituationen långt framför dig. Genom att aktivt söka efter faror så väl i din närhet som lång framför, och hålla uppsikt i backspeglarna minskar risken för obehagliga överraskningar. Tänk flexibelt och använd din fantasi. Räkna med att vad som helst kan hända, när som helst. Ta inte saker för givet. Kör aktivt och håll ständigt uppsikt efter alternativa "flyktvägar".

•Kurvor är underbara för den som behärskar tekniken. Luta motorcykeln och använd så kallad motstyrning i kurvorna. Motstyrning är det oslagbart mest effektiva sättet att styra en motorcykel. Du trycker med handen på den styrsida som du vill svänga åt. Skall du svänga åt höger trycker du alltså på höger handtag. Ju mer kraft desto mer kommer motorcykeln att vilja svänga. Om du medvetet använder detta lilla knep för att "visa" för motorcykeln åt vilket håll du vill svänga så kommer fysikens lagar att hjälpa dig med resten. I kurvor gör sidokrafterna att motorcykeln vill räta upp sig och således fortsätta rakt fram. Det motverkar du genom att luta motorcykeln inåt, eftersom du då får hjälp av tyngdkraften från dig och motorcykeln. Ju skarpare kurva och högre hastighet desto mer behöver du luta motorcykeln. Övning ger färdighet.

 

•Bromsa mjukt men effektivt. Moderna motorcyklar har överlag mycket effektiva bromsar. Det ställer stora krav på dig som förare. Bromsa hårt inledningsvis och lätta på trycket i takt med att hastigheten minskar. Även vid hård inbromsning ska du sträva efter ett löst grepp i styret och lösa armar. Genom att krama knäna mot tanken får du ett bra stöd som avlastar för armarna. För att visa trafikanterna bakom att du tänker bromsa snart kan det var en god idé att krama försiktigt om bromsgreppet så bromsljuset börjar lysa, någon sekund före att du ha för avsikt att påbörja en inbromsning. Träna flitigt på bromsteknik, gärna tillsammans med din passagerare.

•Kör mjukt. Accelerera och bromsa med fingertoppskänsla. Gör vägen så rak som möjligt, men skär inte över till mötande körbana, i synnerhet inte genom dolda kurvor eller över krön.

•Var tydlig! Placera dig så att du ser och syns bra. Använd blinkers i god tid och placera dig så att övriga trafikanter har lättare att förstå dina avsikter. Genom att använda motorcykelns helljus istället för halvljus dagtid syns du bättre (men var medveten om att det inte är lagligt). Räkna med att långt från alla ser dig, är nyktra eller har koll på läget.

•Kör alltid med stora marginaler. Räkna med att det ligger grus eller diesel på vägen där minst vill att det ska ligga. Cirkulationsplatser och skarpa lågfartskurvor är vanliga tillhåll för diesel- och grusspill. Vägmarkeringar, brunnslock och tjärlagningar erbjuder i regel extremt dåligt fäste för dina däck, i synnerhet vid regn.

•Anpassa hastigheten och avståndet till framförvarande fordon efter den rådande trafiksituationen.

•Tänk flexibelt och använd din vildaste fantasi. Räkna med att vad som helst kan hända, när som helst. Ta inte saker för givet. Kör aktivt och håll ständigt uppsikt efter alternativa "flyktvägar".

•Om det dyker upp ett hinder framför dig så bör du avsluta inbromsningen innan du väjer för det. Vilket håll är bäst att väja åt? Undvik att bromsa och väja samtidigt, eftersom det sannolikt bara förvärrar situationen.