Nykter trafik spelar en viktig roll för trafiksäkerheten. Trafikverket fördelar 50 miljoner i bidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller i hamnar eller på andra ställen med anslutning till allmän trafik.

 – Trafikverket fördelar nästan 50 miljoner i statsbidrag till aktörer som vill upprätta anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar eller på andra ställen i anslutning till allmän trafik. Fler kontroller innebär färre onyktra förare på de svenska vägarna och bidrar till Nollvisionen att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, säger Lennart Kalander, avdelningschef på Trafikverket.

25 procent dör i vägtrafiken på grund av alkohol och droger
Ungefär var fjärde person som omkom i vägtrafiken de senaste tio åren miste livet i alkohol eller narkotikarelaterade olyckor. Under förra året omkom 227 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är 17 fler än år 2021. Trafiksäkerhetsarbetet har gett effekt, men ytterligare arbete krävs. Fler behöver göra mer för att nå regeringens halveringsmål för 2030, som är max 133 omkomna, och bidra till Nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas i trafiken.