SMC kommenterar regeringens budgetproposition: Bra med satsning på väginfrastruktur – men mer krävs för ökad trafiksäkerhet.

Häromdagen, onsdagen den 20 september, presenterade regeringen sin budgetproposition för 2024. Bland annat framgår där att regeringen satsar 300 miljoner per år under 2024 och 2025 på ökat vägunderhåll av statliga vägar, samt 100 miljoner år 2024 för underhåll av enskilda vägar. 

Sveriges MotorCyklister (SMC) välkomnar regeringens anslagshöjningar och är positiva till den insikt som finns kring att väginfrastrukturen i Sverige är i stort behov av underhåll och reinvesteringar.  

-Regeringens investeringar för att stärka våra vägar behövs eftersom behovet är stort! Under många år har vägnätet blivit eftersatt vilket resulterat i att vägarna är i dåligt skick med många potthåll och stora risker för oss motorcyklister, konstaterar Jesper Christensen, generalsekreterare. SMC 

SMC hade gärna sett en ännu större satsning på det statliga vägunderhållet, eftersom det ekonomiska läget bidrar till att underhållsskulden även fortsättningsvis kommer att öka på totalen. 

-Tyvärr räcker inte 300 miljoner särskilt långt till alla de åtgärder som skulle behövas. För Sveriges motorcyklisters del behövs satsningar på nya säkrare räcken och underglidningsskydd på vägarna. Det är vitala bitar för att få en ökad trafiksäkerhet för de som transporterar sig på två hjul. Sammanfattningsvis ser vi ändå regeringen nya satsningar som ett positivt trendbrott som vi gärna vill ha mer utav, säger Jesper Christensen.