Bild på Skurubron

Från och med den 1 oktober kostar det fyra kronor att åka över nybyggda Skurubron, som förbinder Stockholm med östra Nacka och Värmdö. Avgiften gäller dygnet runt, alla dagar, året runt. Som fordonsägare är man själv ansvarig för att betala in sina avgifter till Transportstyrelsen i tid. Men för motorcyklar är det gratis.

Broavgiften på fyra kronor trädde i kraft den 1 oktober, och gäller personbilar, lastbilar och bussar som väger mindre än 14 ton, som passerar över den nybyggda Skurubron. Motorcyklar passerar bron avgiftsfritt.

– Det är viktigt att ha koll på hur man betalar sin broavgift om man kör över bron. Besök gärna Transportstyrelsens hemsida för att läsa mer, säger Jonny Geidne, utredare på Transportstyrelsen.

Betalning sker i efterskott, för hela månadens samlade avgifter. Ägaren av fordonet som passerat bron får en avi från Transportstyrelsen och där framgår hur mycket som ska betalas. Alla som har en digital brevlåda får avin till den.

Betalning görs med autogiro (endast privatpersoner), e-avi (e-faktura) eller med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar till fordonsägaren. Vill man betala med autogiro eller e-avi är ett tips att ordna det redan nu. Det gör man hos sin internetbank.

– Många boende i Storstockholm har sedan tidigare autogiro för trängselskatten, men broavgift och trängselskatt är två olika saker och betalas separat. Därför behöver man lägga till autogiro eller e-avi hos sin internetbank om man vill betala broavgiften på det sättet, säger Jonny Geidne.

Betala i tid och slipp extra avgifter

Varje fordonsägare har ansvar för att avgiften betalas in i tid. Annars tillkommer en förseningsavgift på 300 kronor, och om inte heller den betalas blir det dessutom en tilläggsavgift på 500 kronor.

– 300 kronor räcker till många turer över bron så det är en god idé att betala i tid för att slippa extrakostnaden, säger Jonny Geidne.

En broavgift är inte samma sak som trängselskatt, som tas ut i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg. Broavgiften tas ut för att finansiera den nya bron och tas bort när hela kostnaden är betald. Trängselskatten är en statlig skatt som bland annat syftar till att minska trafiken i hårt trafikerade områden. En praktisk skillnad mellan broavgift och trängselskatt är hur de betalas: de kan inte betalas tillsammans.

Transportstyrelsen ansvarar för hanteringen av broavgiften. För övriga frågor om nybyggda Skurubron är Trafikverket ansvarig myndighet.

För mer information: transportstyrelsen.se/skurubron