36 581 gånger fattade Transportstyrelsen beslut om körkortsåterkallelse under förra året. Det motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med föregående år då 35 227 körkort återkallades. Som vanligt domineras listan av punkten väsentlig trafiköverträdelse med 18 324 beslut. Det visar sammanställd statistik som Transportstyrelsen har tagit fram.

 De väsentliga trafiköverträdelserna är orsak till mer än hälften av körkortsåterkallelserna, samtidigt som de till antalet minskar jämfört med föregående år, från 19 215 under 2022 till 18 324 under 2023. Den absolut vanligaste orsaken till återkallelse är fortkörning, men här återfinns också andra typer av trafikbrott som rödljuskörningar och att man inte hållit tillräckligt avstånd till framförvarande fordon.

Antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri ökar med drygt 11 procent, från 6 310 till 6 991. Det är det högsta antalet återkallelser med den orsaken på 10 år.

– Det finns ett absolut samband mellan polisens trafikövervakningsarbete och antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri. Man har helt enkelt tagit fler påverkade förare vid vägkanten, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort i riket 2019-2023

Antal återkallade körkort per återkallelsepunkt

2019

2020

2021

2022

2023

Återkallelsepunkten betyder i huvudsak

Återkallelsepunkt 1

6477

6317

5970

6310

6991

Rattfylleri eller drograttfylleri

Återkallelsepunkt 2

158

154

143

145

204

Smitning

Återkallelsepunkt 3

623

1020

1555

1536

1703

Flera mindre överträdelser

Återkallelsepunkt 4 

19903

26050

25121

19215

18324

En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning

Återkallelsepunkt 5

1337

1156

983

882

958

Opålitlighet i nykterhetshänseende

Återkallelsepunkt 6

144

166

117

135

191

Allmän brottslighet

Återkallelsepunkt 7

5550

5176

5609

5887

6589

Medicinska skäl

Återkallelsepunkt 8

4164

3466

4302

3207

3769

Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Återkallelsepunkt 9

22

21

176

16

14

Hinder fanns för utfärdande av körkort

Samtliga*

36692

41603

41698

35227

36581

 

 *Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Återkallelser på medicinska grunder

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar bedömer att en patient är olämplig att ha körkort ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen som därefter utreder körkortsinnehavet. Antalet återkallade körkort på grund av medicinska skäl inklusive anmälningar från läkare ökade med drygt 12 procent under 2023 och uppgår för första gången till fler än 6 000.

IMG 0216

Återkallelser efter bland annat anmälan av läkare har ökat varje år under de senaste 10 åren med undantag för pandemiåret 2020.

– Förra året drabbades över 25 000 svenskar av stroke. Det är bara en av många diagnoser som kan påverka körkortsinnehavet och många av de drabbade är tyvärr inte längre lämpliga som bilförare. Då har en läkare ett ansvar att meddela oss på Transportstyrelsen så vi kan pröva körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist.

Tillsammans har de medicinskt motiverade återkallelserna (punkt 7 och 8) ökat med nära 14 procent, från 9 094 under 2022 till 10 358 under 2023.