Under 2023 godkände Transportstyrelsen 3 020 personliga registreringsskyltar. 1 007 av dessa var förlängningar av redan befintliga skyltar medan 2 013 utgjordes av nya, unika och ofta kreativa skyltkombinationer. Totalt finns idag 26 398 personliga skyltar i landet vilket är den högsta siffran någonsin. 19 539 används för närvarande på ett fordon i trafiken.

 – 3 020 godkända skyltar motsvarar en minskning med 11 procent och det är den lägsta siffran vi sett på fem år. Det är tydligt att de oroliga ekonomiska tiderna gör att människor håller lite hårdare i plånboken, säger Eva Isaksen, utredare på Transportstyrelsen.

Möjligheten att skaffa en personlig registreringsskylt infördes 1988. Det kostar idag 6 200 kronor och rätten gäller i tio år. Därefter är det möjligt att förlänga licensen ytterligare fem eller tio år mot ny avgift. Skylten får ha mellan två och sju tecken, kombinationen får inte misstas för ett vanligt registreringsnummer eller vara sådan att den kan medföra olägenhet eller väcka anstöt. Om kombinationen motsvarar ett varumärke krävs godkännande av den som har rätten till det. 

Förändrat arbetssätt

Det blir allt mer vanligt med svårtydda och kryptiska önskemål om skyltkombinationer vilket har tvingat fram nya arbetssätt hos Transportstyrelsens handläggare. I de fall det inte tydligt framgår vad den önskade skyltkombinationen har för betydelse eller innebörd behöver den sökande förtydliga sig och ge bakgrund och motivering till skyltönskemålet. Annars avslås ansökan.

– Vi gör vad vi kan för att bena ut betydelser och innebörd, men ibland går vi bet och behöver ett förtydligande från den sökande. Förklaringarna är allt mellan himmel och jord. Det kan vara riktnummer eller platser i ett tidigare hemland. Det kan vara en släktings födelsedatum. Kort sagt kan det vara nästan vad som helst. Människors kreativitet är stor, säger Eva Isaksen.

Bidrar till ökad trafiksäkerhet

Av avgiften används 700 kronor för administration. Resterande del går in till Skyltfonden som administreras av Trafikverket. Två gånger om året betalar Trafikverket ut medel ur fonden till olika projekt som kan höja trafiksäkerheten inom vägtrafiken. Under de senaste 10 åren har Trafikverket betalat ut över 90 miljoner kronor från fonden.

– Den som skaffar en personlig registreringsskylt vill antagligen sätta sin personliga prägel på sitt fordon och sticka ut lite i trafiken. Samtidigt är man med och bidrar till ökad trafiksäkerhet vilket inte alla känner till, säger Eva Isaksen.

Personlig registreringsskylt