Debatt: Bättre villkor för motorcyklister

Motorcykelsäsongen är här! Ju bättre väder, desto fler är det som väljer att köra motorcykel. Men hur ser det ut för den som vill ge sig ut på motorcykel?

Intresset för motorcyklar har ökat de senaste åren. Idag finns det nästan 300 000 registrerade motorcyklar i landet. Förutom att det är en skön frihetskänsla att åka motorcykel, så har mc-åkandet många fördelar gentemot andra färdmedel:

Motorcykelåkandet är ett miljövänligt och ett effektivt färdsätt som dessutom minskar trängseln i trafiken. Många väljer att köra motorcykel för att kunna ta sig fram smidigare i trafiken. 

Men det finns också många risker man måste vara observant på som motorcykelåkare som till exempel rullgrus som så här års kan ligga löst på vägarna och kan vara en stor fara. Därför är det viktigt att Trafikverket sköter om vägarna och sopar eller tydligt varnar för rullgrus där det så behövs. 

En annan relevant sak för motorcyklisterna är att det måste finnas fler mc-parkeringar i våra städer. Detta behöver kommunerna verkligen göra en översyn av då det ofta är brist på dessa. Mc-parkeringarna bör också vara gratis, då det nästan är omöjligt att fästa en vanlig parkeringsbiljett på en motorcykel. Ofta är kommunerna måna om parkeringsplatser för vanliga cyklister men glömmer bort att det finns fler tvåhjuliga fordon som behöver få parkeringsplatser i centrum. 

Det sker en rad satsningar på höjd säkerhet för motorcykelåkarna:

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten fortsätter. Numera ingår riskutbildning i körkortsutbildningen och de fortbildningar som anordnas har visat sig ha en positiv effekt på trafiksäkerheten. Det är ett steg i rätt riktning. Nu pågår det försök med att utforma vajerräcken som är bättre och mer anpassade även för motorcyklisten. Men när det gäller säkrare vägar för motorcyklister måste Sverige bli mycket bättre.

Det ställs höga krav på den som vill köra motorcykel. Alliansens förslag om att transportstyrelsen ska se över utformningen av körproven så att de passade både för män och kvinnor och för korta som långa har nu börjat ge resultat, och de nya förslagen underlättar för de som tidigare haft svårt att ta ett motorcykelkörkort. Självklart ska alla kunna ta ett motorcykelkörkort! Varje förare anpassar ju sedan sitt motorcykelköp genom att självklart välja en motorcykel som passar bäst utifrån sina egna förutsättningar. 

Sverige måste nu också gå vidare med att minska antalet gånger som motorcykelförare ska behöva köra upp och behöva ta ett nytt körkort. Idag kan en motorcyklist vara tvungen att först köra upp som 16-årin

g, sedan göra ett nytt uppkörningsprov som 18-åring och sedan som 20- eller 24-åring, vilket är helt orimligt. En bilist kör upp vid 18 års ålder kan sedan köra vilken bil som helst utan nya förarprov. Har man tagit ett motorcykelkort så ska det självklart räcka och gälla. Detta måste nu utvärderas och ses över och Sverige behöver aktivt trycka på om detta i EU.

Kör nu försiktigt och njut av ett av de bästa sätten att transportera sig på!

0828721176319 max

Sten Bergheden (M) motorcyklist

Trafikutskottet

Riksdagsledamot Skaraborg