Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, väljer att straffa människor på landsbygden genom höjningar av bensinskatten. Det är inledningen på en debattartikel som skrivits under av ledarna inom en rad svenska motororganisationer, bland annat SMC.

Sverige kommer att få världens högsta bensinskatt 2019 om regeringens förslag blir verklighet. Notan skickas till landsbygden och till människor med knappa ekonomiska resurser. Sverige är betydligt större än centrala Stockholm.

Regeringen har föreslagit en skattehöjning med 60 öre på bensin och 66 öre på diesel. Men regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, nöjer sig inte med det. I budgeten väljer man att även smyga in ett indexsystem som gör att bensin- och dieselskatten automatiskt kommer att höjas varje år från och med 2017.

Förslaget går ut på att drivmedelsskatterna räknas upp med fyra procent per år. På tio år kommer de att stiga med nästan 50 procent och på 20 år med cirka 120 procent. 2017 kommer Sverige att passera Storbritannien och få världens högsta dieselskatt. 2019 passerar bensinskatten Hollands nivå. I Holland bor det 404 personer per kvadratkilometer, att jämföra med 4,8 i Västerbotten.

Europas näst mest glesbefolkade land kommer att få högst energikostnader för vägtransporter. Jobb och företagande kommer att slås ut. Enligt Skattebetalarnas förening får var fjärde hushåll i Västerbotten mer än 2 400 kronor högre utgifter redan 2018. Sedan kommer de att öka år för år.

Trots ökad trafik minskar utsläppen från vägtrafiken. De ska fortsätta att minska. Rätt miljöval ska löna sig och politiken borde fokusera på att hjälpa fram de alternativ som finns. En extrem bränsleskattehöjning är dock inte hjälpsam eftersom den kostar mest för dem som har lägst marginaler och svårt att investera i nya fordon. Dessutom drabbar den även biodrivmedel vilket på sikt försvårar en övergång.

Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, väljer att straffa människor på landsbygden. Vi ber dem tänka om. Det är orimligt att ha världens högsta drivmedelsskatter i ett av Europas glesast befolkade länder.

Rickard Gegö
vd Sveriges Åkeriföretag

Anna Grönlund
vice vd Sveriges Bussföretag

Claudio Skubla
tillförordnad förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Fredrik Daveby
vd Motormännen

Jesper Christensen
generalsekreterare Sveriges Motorcyklister

Per Johansson
vd Sveriges Snöfordonsleverantörer

Berit Johansson
förbundsordförande Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Tommy Letzén
vd Motorbranschens Riksförbund

Bertil Moldén
vd Bil Sweden