Test av ryggskydd

Konsumentverket har testat ryggskydd som används av både mc-förare och utförsåkare. Bäst resultat blev det för ryggskydden i den högre skyddsklassen. Här kan du läsa mer och kolla in testresultatet...

Ryggskydd är en naturlig del i motorcyklisters skyddsutrustning och har också blivit vanliga i många andra sammanhang, som snowboardåkning. De ryggskydd som finns på marknaden är avsedda att ge ett skydd mot mjukdelsskador och är inte konstruerade för att skydda mot allvarliga ryggradsskador.

Konsumentverket har låtit testa ryggskydd i de två skyddsklasserna som finna på marknaden, Level 1 och Level 2. I den högre skyddsklassen, Level 2, var resultaten från den tekniska provningen bra. Här uppfyllde sju av nio provade ryggskydd normen för skyddsnivå mot slag helt, medan de övriga två hade marginella anmärkningar.

Provningsresultaten för skydden som tillhör den lägre skyddsklassen var betydligt sämre. Av nio provade skydd uppfyllde endast fyra normen helt och tre hade klara brister.

Drygt hälften av ryggskydden saknade bruksanvisning på svenska, vilket krävs för att skyddet ska få säljas i Sverige.

Tips till dig som ska köpa ryggskydd:

• Välj i första hand ett Level-2 skydd. Skydd som är enbart för alpint bruk och inte provats mot MC-standarden kan också ge ett bra skydd, men kan ha typkontrollerats med lägre krav.

• Prova ordentligt innan du köper skyddet och se till att det är bekvämt. Har man skydd som skaver eller trycker är det lätt hänt att man slutar använda dem.

• Det är viktigt att du köper rätt storlek för att få avsedd skyddsverkan. Vilken storlek du ska välja styrs av måttet från midjan till punkten där skuldran övergå i hals. En storleksmärkning med detta mått ska finnas på alla MC-ryggskydd, men bör också finnas på alpina skydd.

• Läs bruksanvisningen innan du köper skyddet och fråga om något är oklart. Till exempel bör du veta hur du avgör om ditt skydd behöver bytas ut, hur det ska förvaras och om det kan rengöras om det inte fungerar vid vissa temperaturer.

LÄNK TILL RAPPORT MED RESULTAT (PDF)