Med anledning av den ryska militära invasionen av Ukraina. Vad gäller angående internationella tävlingar i Ryssland och Ukraina?

Till följd av den ryska militära invasionen av Ukraina har frågor från ledare och förare kommit angående de planerade internationella tävlingarna i de bägge länderna. De internationella tävlingarnas placering beslutas av de internationella förbunden, FIM, FIM Europé samt UIM. I de internationella förbunden diskuteras nu givetvis hur dessa tävlingar ska hanteras. Besked väntas inom kort.

Inom Svensk idrottsrörelse, RF, är frågan högst på agendan. Kommer beslut att tas för ett gemensamt agerande inom Svensk idrott så sker det sannolikt i dialog med regering och i förlängningen med den internationella idrottsrörelsen och de svenska förbunden.

När det gäller enskilda förares deltagande vi tävlingar i Ryssland och Ukraina finns idag inget beslut som förbjuder detta, men det är självklart mycket olämpligt att delta i tävlingar eller andra aktiviteter där. Svemo kommer inte att delta med några landslag under rådande omständigheter. Inga som helst försäkringar gäller och planerade tävlingar kommer högst sannolikt att ställas in. Vi uppmanar alla att följa UD:s rekommendationer.

När det gäller förare från Ryssland som kommer till Sverige för att delta så finns det idag inget förbud mot det. Arrangörer som väntar ryska deltagare bör dock omgående ta kontakt med de lokala polismyndigheterna och samråda med dessa då det mycket väl kan uppstå protestaktioner i samband med en tävling med ryska deltagare.

Det sker nu givetvis ständiga förändringar i läget. Information kommer att läggas ut på hemsidan, www.svemo.se snarast då läget för internationellt tävlande förändras. I skrivande stund förefaller det tyvärr ytterst osannolikt att läget inom kort ska normaliseras så idrottsverksamhet ska kunna bedrivas på normalt sätt.

Källa: Svemo