I enlighet med FIM-krav planeras ny asfalt och förändring av avåkningszoner på den klassiska banan, för säkerhetens skull.

Catalunya-banans ägare har godkänt de ändringar av banan som FIM begärt för att kunna homologisera banan. Dessa förändringar inkluderar ett utökat avåkningsområde och om-asfaltering av hela banan.

En nyckelförändring vi kommer att få se är en utökad avåkningszon för kurva 12, i syfte att förbättra säkerheten. För att utföra denna förändring kommer två moduler av läktarplatserna ”Grandstand C” och hela ”Grandstand H” att flyttas för att få mer utrymme tillgängligt för grusfällan. Från bromspunkten kommer området att utökas med 20 meter.

Med denna förändring kommer Gran Premi de Catalunya de MotoGP nu att anordnas på en 4.627 meter lång bana, och använda Formel 1-varianten vid kurva 10, som användes 2016 och 2017, medan kurva 12 som användes till 2015 nu kommer att vara kurva 13.

En annan säkerhetsförbättring som krävs för homologering är en fullständig omasfaltering av Catalunya-banan. Alla arbeten med att uppfylla FIM:s krav kommer att genomföras under januari 2018, förutom demontering av läktarna, vilket kommer att ske under de senaste veckorna i december.

Dessa planerade ändringar har också godkänts av FIA (Fédération Internationale de l'Automobile).