Som vi rapporterat om tidigare bestraffade FIM-domarna spanske Repsol Honda Team-föraren Marc med ett ”Double Long Lap Penalty” då Marcs körning som ledde till kraschen i söndagens MotoGP-premiär ansågs vara oansvarig. 

Inledningsvis beslutades att straffet gällde för söndagens race i Argentina, och i originaldokumentet stod det klart och tydligt att Marquez skulle behöva avtjäna straffet under Argentinas Grand Prix.

 

Incidenten där Marc begick ett misstag och missade bromspunkten slutade med att Martin tappade flera positioner, medan Marquez och Oliveira båda kraschade ur racet. Båda förarna drog på sig skador och kommer inte att delta i helgens MotoGP i Argentina.

I måndags meddelades att Marquez hade opererats för en skada hos tummen på höger hand och var tvungen att ställa in sitt deltagande i Argentina. Detta ledde i sin tur till frågor om huruvida straffet var ogiltigt, eftersom det enligt originaldokumentet gällde specifikt för söndagens MotoGP på Termas de Rio Hondo.

På tisdagen kom tävlingsdomarna Freddie Spencer, Andres Somolinos och Tamara Matko med ett förtydligande och meddelade att Marquez måste fullfölja straffet under nästa MotoGP-race som han deltar i, något som Repsol Honda Team anser är fel.

Repsol Honda Team menar att ändringen av straffet bestod av en ändring av kriterierna för när straffet skulle tillämpas, och att denna ändring utfärdades av FIM två dagar efter att det initiala straffet slagits fast var slutgiltigt och definitivt, vilket Repsol Honda Team inte anser är i linje med FIM:s nuvarande MotoGP-regler. Av denna anledning avser Repsol Honda-teamet att använda alla medel som erbjuds för att försvara sina rättigheter och legitima intressen, som de anser kränkta som ett resultat av den senaste resolutionen som antogs, och i synnerhet har lagt fram ett överklagande till FIM.