Det internationella förbundet för motorcykelsport, FIM, försökte genomföra en sänkning av mästerskapsåldern från 12 år till 10 år. Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet, Svemo, lyckades stoppa sänkningen.

- Det är en seger för all barnidrott, säger Håkan Leeman, ordförande i Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet.

Svemo motsatte sig den föreslagna förändringen i Artikel 60.4 i Sporting Code (internationell regelbok), som ville sänka lägsta åldern i FIM-arrangemang från 12 år till 10 år.

- Vi belyste skillnader mellan barn (enligt Riksidrottsförbundet upp till och med 12 år) samt ungdom (13 till 18 år). Barnidrott skall präglas av lek, och fokusera på personlig utveckling. Detta är en svensk tolkning av FN’s Barnkonvention (UN Convention on Rights of the Child – UN CRC), säger Håkan Leeman.

Extra glädjande var också att så många som 75 procent av de mer än 100 närvarande nationerna gav stöd till Svemos förslag vilket ska betraktas som en jordskredsseger.

Idrottslig utveckling

Svemo påpekar att barn utvecklas i väldigt olika takt såväl fysiskt som mentalt, och därför ska barnidrottens fokus ligga på den personliga utvecklingen och inte på tävlande. Genom att minimera internationellt tävlande i ung ålder, begränsas tidig press på resultat och långa och omfattande resor.

- Forskning i många länder, och inte minst i Sverige, visar dessutom att tidig specialisering ger fler negativa än positiva resultat. Dels från barnets perspektiv men även kopplat till prestationer som vuxen. Om FIM skulle sänka åldern till 10 år, skulle vi dessutom öppna upp för ekonomiskt utnyttjande av barn. Viktigt att påpeka i sammanhanget är att det endast är det internationella tävlandet för barn vi vill inskränka och inte träning, utveckling och lokala/nationella tävlingar. Det kommer i längden att ge bättre, skickligare och mer harmoniska utövare av sporten, säger Håkan Leeman.

Ett flertal nationella förbund hyllade Svemos initiativ, och planerar själva att driva igenom liknande förändringar på nationell nivå. Det finns därför stort hopp om att detta kan skapa många ringar på vattnet.

Genom att behålla12-årsgränsen, kan FIM stå fram som ett progressivt och modernt förbund; ett förbund som sätter barns behov och glädje framför tidig specialisering; ett förbund som lever upp till sin egen Strategiska Plan som klargör att ”FIM skall vara ett ledande, effektivt och socialt ansvarstagande förbund”