Fruktlösa förhandlingar i Speedway

Det ser inte ut att finnas en lösning i förhandlingarna mellan elitserieklubbarna i speedway och Svenska Motorcykel-, och Snöskoterförbundet (Svemo). Konflikten gäller fördelning av de intäkter som TV-avtalet ger.

– Vi har svårt att få förståelse för förbundets principer för intäkter och kostnader och de demokratiska beslut som medlemmarna tagit, säger Håkan Leeman, ordförande Svemo.

- Alla intäkter från TV-avtalet går redan till speedwayverksamheten. Först och främst genom att finansiera driften och därefter delas i stort sett allt överskott ut till klubbarna. Speedwayverksamheten är dyr i drift och tidigare har förbundets övriga grenar finansierat speedwayverksamheten. Med TV-avtalet som grund anser vi att det är rimligt att de intäkterna nu finansierar speedwaysportens egna kostnader, säger Håkan Leeman.Allt sedan Förbundsmötet, bestående av de demokratiskt framröstade delegaterna, i april beslutade att konflikten ska försöka lösas på fredlig väg har förhandlingar pågått. Budskapet från mötet var tydligt:
  • Ta upp förhandlingar och dialog för att lösa problemen
  • Förhandlingar kan inte genomföras under hot (klubbarnas hot om att stänga ute TV från arenorna), dessa ska tas bort först
  • Styrelsen ska, vid ett akut läge, följa förbundets stadgar
Svemos förhandlingsrepresentant har varit Peter Svensson, nyinvald styrelseledamot som vid det konstituerande styrelsemötet gavs fria händer att sköta förhandlingarna och försöka komma till avslut.Intensiva förhandlingarna har genomförts via telefon och mail med viss framgång. Svemo har som ett resultat av dessa förhandlingar gett ett flertal bud som dock har förkastats av Elitserieföreningen Svensk Speedway (ESS) som agerat som klubbarnas förhandlingsrepresentant. Den 14 maj skickade så ESS ett, som de själva kallar det, slutbud.
- Vi kan utifrån det konstatera att vi står så långt från varandra att en lösning i närtid inte är att trolig. Då ESS lämnat ett slutbud som Svemo inte accepterar tolkar vi det som att förhandlingarna från ESS sida är avslutade. Svemo har trots det skickat två förslag på lösning adresserade direkt till elitserieklubbarna. Tidsgräns för dessa två förslag är sista juni, säger Håkan Leeman.