Enkät för dig som kraschat de senaste tio åren

Har du kraschat med din motorcykel eller moped under de senaste tio åren? Då ombeds du att vara med i en global enkätstudie. Syftet är att ta reda på vad som händer i olyckor då MC och moped krockar med andra fordon, vägutrustning eller vägyta.


Enkäten riktar sig till förare av MC och moped, med och utan ABS-bromsar som varit med om en olycka mellan 1 januari 2010 och 31 mars 2019. Studien kan därmed jämföra effekter av ABS. Ingen fråga är tvingande att besvara och självklart är du anonym!

Enkäten innehåller 39 frågor i fyra delar:
1. Om dig och din MC
2. Bakgrund
3. Detaljer om olyckan
4. Kommentarer 

Mer info och länk till enkäten hos SMC