September är den månad när vi som verkar i MC-branschen, som är en tydlig säsongsbransch, kan börja se hur säsongssiffrorna kommer att yttra sig. 2021 är dock ett svårt år för att dra för tydliga växlar av nyregistreringsstatistiken. Detta då branschen gick igenom teknikskiftet från Euro 4 till Euro 5* vid senaste årsskiftet. Denna statistiska effekt syns särskilt tydligt för bensindrivna mopeder.

Noterbart är att vi för motorcyklar och eldrivna mopeder i september ligger stabilt jämfört med föregående år. Det visar att branschen nu säljer ungefär lika många fordon som förra året. Detta är glädjande med tanke på utmaningarna med transporter och halvledare branschen brottas med.

 

Motorcyklar totalt

Januari - september 2020

11 488

Januari - september 2021

10 613

 

- 8%*

 

Mopeder klass 1 totalt

Januari - september 2020

13 631

Januari - september 2021

7 541

 

-45%*

 

Varav eldrivna mopeder

Januari - september 2020

3 329

Januari - september 2021

3 107

 

     - 7%*

             

 

     September 2021:

 

2020

2021

Förändring

Motorcyklar totalt

755

754

  0*

Mopeder totalt

1 375

848

-38%*

Varav eldrivna mopeder

382

334

-13 %*

 

 

Avvikande registreringssiffror pga. regelskifte Euro 4 till Euro 5 *

 

Med anledning av att moped- och motorcykelbranschen gick från Euro 4 till Euro 5 regelverk 31 december 2020 har ett fåtal importörer och många privatpersoner förregistrerat sina fordon i slutet av året vilket påverkar registreringssiffrorna för helåret 2020. Siffrorna för 2021 kommer därför att påverkas negativt under året eftersom de förregistrerade fordonen inte registreras som nya igen.

 

Källa: McRF