Endast 30 procent av trafikanterna höll hastigheten förbi ett vägarbete på E4:an vid Granberget i Robertsfors kommun. Detta visar en mätning som Riksförbundet M Sveriges lokalklubb i Västerbotten gjort på uppdrag av Trafikverket.

Hastigheten för totalt 380 motorfordon uppmättes under oktober månad 2022 vid ett vägarbete där hastigheten var nedsatt till 70 kilometer i timmen i syfte att skapa en tryggare arbetsmiljö för de som arbetar på och vid sidan av vägen.

– Tyvärr visar mätningen på skrämmande dålig inställning från bilisternas sida gentemot de som i jobbet tvingas vistas inom riskområdet. Eftersom vi på M Sverige värnar om de som jobbar efter väg kändes det angeläget för klubben att genomföra undersökningen. Resultat bekräftar också väghållarens uppfattning om överträdelserna, säger Christer Nyberg, ordförande för Riksförbundet M Sveriges lokalklubb i Västerbotten.

Resultatet i undersökningen ligger i linje med en nationell kartläggning som M Sverige gjorde under 2021 där 71 procent av trafikanterna körde för fort förbi vägarbeten. Problemet är utbrett och leder årligen till många olyckor. Enligt en sammanställning från Trafikverket skedde under åren 2003–2015 nästan 4 000 olyckor vid vägarbeten.

– Kör försiktigt och följ hastighetsbegränsningarna när du passerar vägarbeten. Tänk på att inte utsätta vägarbetare för risker. Påbörja resan i god tid eftersom köer vid vägarbeten kan bidra till att restiden blir längre än vanligt, säger Christer Nyberg.

Antal fordon för respektive hastighet vid skyltad hastighet 70 km/h:

  <61 61–70 71–80 81–90 91–100 100<
Personbil 8 56 145 44 7 3
Taxi 1 0 0 0 0 0
Buss 0 4 3 0 0 0
Lastbil 9 35 48 17 0 0