Motorcyklar och andra motoriserade tvåhjulingar är ett allt populärare transportsätt. I Europa finns det nästan 37 miljoner motoriserade tvåhjulingar, PTW (Powered Two Wheeler) i omlopp och antalet fortsätter att öka. 

Trots att riskerna med att köra den här formen av motoriserade fordon och förares (och passagerares) utsatthet har motorcyklister inte gynnats i samma utsträckning som bilister när det kommer till utvecklingen inom fordonssäkerhet. 

I den nya Euro NCAP-visionen ”Vision 2023” ingår tester som ska inkludera fler områden för att undvika kollisioner med bland annat motorcyklar och andra motoriserade tvåhjulingar. Nya Euro NCAP Vision 2030 ska även inkludera tester för att undvika kollisioner mellan automatiserade bilar och motorcyklar. Euro NCAP undersöker också hur man bäst kan bedöma säkerheten hos motorcyklar och skyddsutrustning.

Avancerade tekniska förarhjälpmedel, så kallade Advanced Rider Assistance Systems (ARAS), introducerades på motorcykelmarknaden för årtionden sedan, och ändå har det tagit tid för många förare att acceptera assistansfunktioner såsom låsningsfria bromssystem (nu obligatoriskt), antispinn, kombinerade bromssystem, Blind Spot Informationssystem (BLIS), kurv-abs (ABS) och andra stabilitetshjälpmedel. I de flesta fall är sådana assistanssystem, om de alls erbjuds, valfria och användningsgraden totalt sett är fortfarande lågt. När det gäller passiv säkerhet är det främsta skyddet för föraren användningen av personlig skyddsutrustning (PPE) och, undantagsvis, olika former av krockkuddar. Motorcykelhjälmar måste uppfylla säkerhetsstandarder, men konsumentinformationsprogrammet SHARP (Department for Transport, 2017) har visat att det trots dessa standarder är stor skillnad i prestanda mellan de lägst och bäst skyddspresterande hjälmarna. Och även om det är obligatoriskt att använda hjälmar i alla europeiska länder, varierar användningen av ytterligare personlig skyddsutrustning såsom skyddsjackor, byxor eller handskar en hel del mellan olika länder och användargrupper.

Euro NCAP riktar sig redan mot motorcykelincidenter genom att utöka tester för undvikande av krockar till att inkludera motorcykel-krockscenarier. Som tidigare nämnts är det planerat att utveckla dessa tester i framtiden. Det har bland annat föreslagits att Euro NCAP också skulle kunna ge vägledning för motorcyklister genom att utvärdera säkerhetssystem och rekommendera de med störst säkerhetspåverkan, med början med en testkampanj. Det skulle också kunna lyfta fram andra behov, såsom eCall för motorcyklar.

Det finns dock betydande utmaningar. För att utvärdera ARAS skulle Euro NCAP behöva ändra FN:s föreskrifter nr 78 i relevanta avsnitt och utveckla meningsfulla testprocedurer och kriterier. För att betygsätta PPE (personlig skyddsutrustning), skulle det även behöva upprättas ett program för eftermarknadsprodukttester. 

LÄNK: MER OM EURO NCAP VISION 2023