2007 gavs Bosse Rindars kåseribok Full rulle ut i samarbete med Classic Bike. Den blev mycket uppskattad och första upplagan tog snabbt slut. Nu finns det både en andra upplaga av Full Rulle att köpa och dessutom en andra bok med namnet Apkonster. Den senare innehåller även ett urval av kåserier som Bosse själv författade redan under planeringen av Full rulle.

Bosse Rindar verkade i motorcykelbranschen i över 50 år. Han var motorcykelhandlare och tävlade framgångsrikt i ett flertal olika motorcykelgrenar. Efter att han sålt motorcykelfirman inledde han en bana som frilansskribent i motorcykelpressen där han med tiden medverkade i ett flertal olika branschtidskrifter. Bosse avled 2011 efter en tids sjukdom, 71 år gammal.

FULL RULLE - LÄNK

APKONSTER - LÄNK