Brembo har presententerat GREENANCE, som förutom att bidra till minskad miljöpåverkan, minskade utsläpp av farliga partiklar, dessutom ska ge ökad livslängd, och bromsprestanda.

Brembo introducerar sina GREENANCE bromsbelägg, som gradvis kommer att ersätta hela utbudet av Brembos eftermarknads-belägg. Med ett brett utbud av sammansättningar, från sintrade till kolfiber-keramik, och ett stort urval av artikelnummer, kommer de nya bromsbeläggen finnas tillgängliga för alla typer av motorcyklar.

Brembo GREENANCE-beläggen har fått sitt namn genom att slå samman orden "GREEN" och "PERFORMANCE", och ska enligt tillverkaren bidra till en hållbar miljö. 

GREENANCE är en ny eftermarknadsserie av speciallegerade skivor och dedikerade bromsbelägg ‒ GREENANCE Kits ‒ som kan kombinera prestanda och hållbarhet optimalt, och dessutom minska utsläpp av grova och små partiklar, PM10- och PM2.5, samtidigt som bromsskivans livslängd ökar så mycket som tre gånger.

Brembo GREENANCE bromsbelägg kommer gradvis att ersätta hela utbudet av Brembos eftermarknads-belägg. Med ett brett utbud av sammansättningar, från sintrade till kolfiber-keramik, och ett stort urval av artikelnummer, kommer de nya bromsbeläggen finnas tillgängliga för alla typer av motorcyklar.

Enligt Brembo erbjuder GREENANCE-belägg bättre motståndskraft mot värme, eftersom de är designade för att bibehålla samma prestanda även när bromstemperaturen stiger. Faktum är att dynamiska dyno-effektivitetstester, enligt Brembo, visar att beläggen har en stabilare friktionskoefficient vid höga temperaturer och höga hastigheter, samt en 10 procent högre genomsnittlig friktionskoefficient, än andra jämförbara belägg som för närvarande finns på marknaden.

GREENANCE kommer att säljas som en ny eftermarknadsserie av speciallegerade skivor och dedikerade bromsbelägg ‒ GREENANCE Kits ‒ som kan kombinera prestanda och hållbarhet optimalt, minska PM10- och PM2.5-utsläppen samtidigt som bromsskivans livslängd ökar så mycket som trefaldigt.

Tack vare det tekniska kunnandet från Brembos kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete, uppges GREENANCE bidra till en utsläppsminskning av farliga partiklar på mer än 80 procent. Fas två på den gröna agendan finner vi i produktionsprocesserna som inte längre använder metangas vilket, hävdar Brembo, kommer att spara motsvarande 176 ton CO2 per år.

Brembo GREENANCE-belägg är homologerade enligt ECE-R90-standarden. De är också utrustade med NUCAP Retention System, tekniken som binder friktionsmaterialet till stödplattan och förbättrar värmebeständigheten.

Varje blandning kommer att identifieras med en specifik färg för respektive typ av belägg.