3 av 10 stannade inte vid stoppskylten när Riksförbundet M Sveriges klubbar gjorde stickkontroller på 18 orter över hela Sverige.

– Att inte stanna vid stopp är en mycket viktig trafiksäkerhetsfråga och det är oroväckande att så många som tre av tio inte respekterar stopplikten, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Förtroendevalda för tretton av Riksförbundet M Sveriges lokalklubbar och avdelningar har kontrollerat cirka 6 000 trafikanter på arton orter över hela Sverige. 30 procent stannade inte vid stoppskylten.

Bland bilister var det 27 procent som inte följde stopplikten. Högst andel laglydiga fanns inom gruppen motorcyklister, där 15 procent observerades strunta i stopp-skyltarna. Sämst siffror återfanns bland cyklister respektive elsparkcyklister där 90 respektive 78 procent av trafikanterna inte åtlydde stopplikten.

M Sverige genomförde motsvarande undersökning 2013, 2016 och 2020. År 2013 gjordes 4 672 observationer, då visade resultatet att 32 procent trafikanterna inte stannade vid stopp. 2016 gjordes 3 162 observationer och då var det 23 procent av förarna som inte stannade vid stopp. Och 2020, då det observerades drygt 17 000 trafikanter, var resultatet 25 procent.

– Att resultaten inte förbättras tyder på behov av bättre information i skolor och från myndigheter för att stärka reglernas legitimitet. Stoppskyltarna sitter där de sitter av en god anledning. Förutom att det finns risk att man själv eller andra utsätts för fara så handlar detta om en trafikförseelse där bötesbeloppet är 2 500 kronor, säger Heléne Lilja.

Andel som inte följde stopplikten per fordonsslag, i procent:

Cykel Elsparkcykel MC Personbil Taxi Buss Lastbil
90 78 15 27 32 22 36

 Lokal/regional statistik:

Klubb/Avdelning % stannar inte
Dalarna  23
Eskilstuna-Strängnäs  20 
Jämtland 30 
Kalmar  52 
Katrineholm  32 
Kristinehamn  19 
Västmanland  51 
Skåne Sydväst  46 
Västerbotten 22 
Östergötland  33 
Skåne Nordväst  14 
Skåne Öst  22 
Örnsköldsvik

Orter där undersökningen genomförts 2022:

Vreta Kloster
Ödeshög
Örnsköldsvik
Västerås
Vännäs
Skellefteå
Storuman
Vellinge
Hässleholm
Höganäs
Kristinehamn
Katrineholm
Torsås
Kalmar
Söderåkra
Svenstavik
Eskilstuna
Falun

Källa: M Sverige