Slutet för Motocross-gymnasiet i Tibro

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars om avveckling av Fågelviksgymnasiet. Det innebär att inga nya elever tas in på nationella program hösten 2016, vilket innebär slutet för Svemos Motocrossgymnasium i Tibro. Bland annat Skövde kommun har visat intresse för att driva vidare utbildningen, och då även fylla på med en särskild  endurointriktning.

 


"Ett tufft men nödvändigt beslut." Det var vad en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter betonade när principbeslutet om att avveckla Fågelviksgymnasiet och köpa gymnasieutbildning för alla Tibroelever fattades den 29 mars.

Inför beslutet beskrev Tibros tillförordnade barn- och utbildningschef Pähr Nyström förutsättningarna för att fortsätta bedriva gymnasieutbildning på Fågelviksgymnasiet ur ett ekonomiskt perspektiv och ett kvalitetsperspektiv.

Pähr framhöll att antalet sökande till Fågelviksgymnasiet minskat ända sedan det fria valet infördes 2002, men att minskningen eskalerat de senast fem-sex åren. Han klargjorde att det idag är mindre än 40 procent av Tibroeleverna som väljer Fågelvik och mindre än 20 procent av eleverna i Hjo och Karlsborg som gör det. Han beskrev också trenden med att elever med höga meritvärden väljer Skövde och att elever med lägre meritvärden väljer Tibro.

Han beskrev vad kostnadsutvecklingen och trenden med allt färre sökande får för konsekvenser på kvaliteten på undervisningen och på skolans attraktivitet. Och han klargjorde kostnaden för de sex alternativa gymnasielösningar som politikerna hade att ta ställning till. Att bibehålla gymnasieskolan i sin nuvarande form skulle kosta kommunen minst 65 miljoner kronor, att köpa utbildning runt 50 miljoner kronor.

I den debatt som följde betonade de ledande representanterna för alla politiska partier utom Sverigedemokraterna att beslutet om att avveckla gymnasiet är oerhört tufft men nödvändigt för att säkra den kommunala ekonomin och den långsiktiga kvaliteten på gymnasieutbildning för alla Tibroungdomar.

- Vi fyller inte våra gymnasieprogram i den utsträckningen som skulle behövas för att få kostnader och kvalitet att gå ihop och ska vi fortsätta satsa 15 miljoner extra per år för att behålla Fågelvik kommer det att drabba våra kärnverksamheter, förskola, grundskola och omsorgen av äldre, som utgör 80 procent av vår verksamhet. Vi i majoriteten gör ett vägval i och med det här beslutet. Vi slår vakt om kvaliteten i välfärdens kärnverksamhet samtidigt som vi vet att våra 16-åringar kommer att få bra gymnasieutbildning på andra skolor och orter inom Gymnasium Skaraborg, fastslog kommunalrådet Rolf Eriksson (S) bland annat.

- Fågelvik har varit och är ett av Tibros flaggskepp, vår stolthet, men det är svårt att försvara att vi ska ha gymnasiet kvar när det hittills bara är 31 behöriga Tibroelever som sökt skolan inför hösten 2016, framhöll oppositionsrådet Alda Danial (L).

- Det är en stor klump i magen hos oss alla som sitter här idag, men majoriteten av oss är eniga om att smärtgränsen för Fågelvik har nåtts och att vi måste anpassa oss till verkligheten. Vi har inga egna vinstintressen i detta utan vi tar det här beslutet för hela Tibros bästa, betonade Anna-Karin Johansson (C).

- Fågelvik har betytt mycket för att höja utbildningsnivån i Tibro och det känns bedrövligt att behöva lägga ner skolan, men en majoritet av eleverna har valt bort Fågelvik och det gör att vi tvingas fatta det här beslutet, sa Ove Emanuelsson (M).

- Vi har blivit beskyllda för att inte ha tänkt efter och vi är medvetna om att avvecklingen av Fågelvik får konsekvenser. Vi skulle verkligen vilja ha kvar skolan, men det fria skolvalet och det sviktande elevunderlaget har gjort det omöjligt. Vi har ett ansvar för skattebetalarnas pengar och idag finns inte det ekonomiska utrymmet för att bibehålla en gymnasieskola av hög kvalitet, fastslog Maria Maric (KD).

- Vi har haft höga diskussioner för och emot en avveckling i partiet, men en majoritet av oss har kommit fram till att det här beslutet måste tas för att vi ska kunna göra nödvändiga satsningar inom barnomsorgen och grundskolan och för att se till att både gymnasieelever och gymnasiets personal får en god framtid, klargjorde Martin Toresson (V).

- Det här beslutet känns i hjärtat. Det är inte önskvärt men där vi står nu finns det inget alternativ, betonade Erik Lundgren (MP).