I slutet av 2010, lagom före jul, kom beskedet att STCC AB, som bland annat driver STCC och ProSuperbike har blivit uppmanade att betala 1,6 miljoner i kronor i reklamskatt till Skatteverket. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för sponsring och reklamskatt...

Det var strax före jul som Skatteverket upptäckte att företaget är skyldiga 1,6 miljoner kronor i reklamskatt för bland annat flygblad och reklamplatser på bilar. Dessutom tar man ut en extra avgift på 330 000 kronor eftersom man anser att ”felaktigheterna inte framstår som ursäktliga”.

-Det är mycket pengar, men det har vi råd med om vi mot all förmodan inte skulle få rätt, säger vd:n Bob Huzell till Aftonbladet.

Enligt STCC:s vd Bob Huzell framgår det tydligt i de skrivna avtalen att respektive sponsor själv ska stå för inbetalning av reklamskatten och att STCC AB kommer att överklaga skatteverkets beslut.

- Vi menar att sponsorerna i huvudsak köpt tv-reklam, som inte ska beskattas. Våra jurister och experter bedömer chanserna som goda att vi får rätt i nästa instans, säger Huzell till Aftonbladet.

Om du som tävlingsförare har sponsorer kan det vara smart att hålla koll på vilka regler som gäller då du placerar reklam på exempelvis motorcyklar, kläder och hemsida. Ett tips är att noggrant specificera i ett skriftligt avtal hur stor del av sponsringen som avser reklam respektive annan motprestation (som exempelvis föreläsningar eller andra jippon). Vidare kan det vara smart att låta en jurist hjälpa till och framställa ett juridiskt hållbart avtal där det tydligt framgår att eventuell reklamskatt ska betalas av sponsorn.

Här nedan följer lite info som kan hjälpa dig regelträsket…

Vad är sponsring?

Sponsring innebär att ett företag med flera betalar exempelvis en idrottsperson en summa pengar (även varor eller tjänster) för att denne ska profilera företagets produkter eller tjänster i olika sammanhang.

De delar av ersättningen som avser offentliggörande av reklam är skattepliktiga. Förekommer offentliggörande av reklam för sponsorn bör det av faktura eller annan verifikation framgå hur stor del av ersättningen som utgör ersättning för offentliggörandet och hur stor del som är ersättning för andra motprestationer.

 

Vad är reklam?

Reklam är ett meddelande som används i kommersiell verksamhet och har till syfte att åstadkomma att vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst säljs eller omsätts på annat sätt, vanligtvis mot ersättning. Meddelanden, som allmänt sett inte framstår som reklam, t.ex. tekniska eller vetenskapliga beskrivningar, prisuppgifter, varudeklarationer, symboler och avbildningar av produkter är ändå reklam, om de tagits fram i kommersiellt syfte. Det kan räcka att ett företag på olika platser anslår sitt namn eller sin logotyp, utan annan text.

Kommersiell verksamhet är i första hand verksamhet som bedrivs i vinstsyfte under yrkesmässiga former. Även verksamhet, som bedrivs ideellt eller till självkostnad, kan anses som kommersiell om den bedrivs i konkurrens med annan liknande verksamhet som bedrivs i vinstsyfte. Med kommersiell verksamhet åsyftas verksamheten som avses i meddelandet, dvs. normalt reklamköparens verksamhet. Ideella föreningar och privatpersoner kan alltså vara skattskyldiga för reklamskatt.

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Riksskatteverkets föreskrifter om skatt på annonser och reklam

 

LÄS MER OM STCC / PRO SUPERBIKE