Motorsport är bra för naturen

Fanatiska motorsportmotståndare hävdar ivrigt, om och om igen, att motorbanor är till skada för vilda djur och natur. Nu har det publicerarts en skrivelse från Svenska Naturvårdsföreningen, som pekar på att det är helt tvärt om.

 

Läs artikel hos Svenska Naturskyddsföreningen om motorsport och dess påverkan på naturen...