Den italienska motorcykeltillverkaren Bimota har meddelat att de inte har klarat av att producera minimiantalet av modellen BB3 som krävs för att få delta i Superbike-VM. Nu stängs Bimota av från sitt deltagande i mästerskapet.

Den italienska tillverkaren återkom i ny regi och det så lovande ut när de presenterade deras nya modell, Bimota BB3 vid internationella motorcykelmässan EICMA i november förra året. Planer för deltagande i FIM Superbike World Championship 2014 Uppstod och de var i kontakt med mark och Dorna.

Deltagande i FIM Superbike och Supersport VM eller i FIM Superstock VM Kräver några tillverkare att producera ett visst antal gaturegistrerade motorcyklar, identisk med den modell som presenterades för homologiseringen, vid den första inspektionen (125 enheter), före deltagandet. Dessutom måste andra minimikvantiteter produceras vid efterföljande datum (250 enheter i slutet av det första året, 1000 enheter i slutet av det andra året).

Förändringar i ekonomin och motorcykelmarknaden under de senaste fem åren gjort att FIM och Dorna lättat aningen på reglerna, men tyvärr verkar detta i räcka i fallet med Bimota.

Dessutom har en ny regel införts som gör att tillverkarna har rätten att delta i Superbike-VM under en period av fyra månader från första dagen för deltagande utan att ha rätten att räkna till sig några poäng. I slutet av fyramånadersperioden, skall tillverkaren i fråga visa bevis för att de producerat åtminstone 125 enheter av den aktuella modellen.

Nu, efter att fyramånadersperioden passerats, har Bimota informerat FIM och Dorna att önskad mängd inte har producerats. Därmed stoppas Bimota från vidare deltagande i mästerskapet, till dess att företaget kan uppvisa att de har tillverkat rätt antal motorcyklar som uppfyller kraven för den homologiserade modellen.